ברכות ראש השנה

סדר ברכות ראש השנה

מברכים על 2 חלות עגולות:

ברוך אתה ה' אלהינו מלך העולם,

המוציא לחם מן הארץ.                                                                        בוצעים וטובלים בסוכר

 

נוהגים לאכול  תמר ולומר:

יְהִי רָצוֹן מִלְפָנֶיךָ ה' אֱלֹ קֵינוּ ואלֹ קֵי אֲבוֹתינוּ,

שֶיִתַמוּ שֹוֹנְאינוּ וְאוֹיְבינו וכל מבקשי רעתנו                                           ועונים: אמן, כן יהי רצון

 

נוהגים לאכול  רימון ולומר:

יְהִי רָצוֹן מִלְפָנֶיךָ ה' אֱלֹ קֵינוּ ואלֹ קֵי אֲבוֹתינוּ,

שנהיה מלאים מצוות כרימון                                                               ועונים: אמן, כן יהי רצון

 

נוהגים לאכול  תפוח בדבש ולומר:

יְהִי רָצוֹן מִלְפָנֶיךָ ה' אֱלֹ קֵינוּ ואלֹ קֵי אֲבוֹתינוּ,

שתתחדש עלינו שנה טובה ומתוקה                                                     ועונים: אמן, כן יהי רצון

 

נוהגים לאכול  דלעת ולומר:

יְהִי רָצוֹן מִלְפָנֶיךָ ה' אֱלֹ קֵינוּ ואלֹ קֵי אֲבוֹתינוּ,

שתקרע רוע גזר דיננו, ויקראו לפניך זכיותינו                                       ועונים: אמן, כן יהי רצון

 

נוהגים לאכול  לוביה ולומר:

יְהִי רָצוֹן מִלְפָנֶיךָ ה' אֱלֹ קֵינוּ ואלֹ קֵי אֲבוֹתינוּ,

שירבו זכיותינו ותְִרְבֶּה הַבְּרָכָה בְּכָל עֲמָלֵנוּ                                         ועונים: אמן, כן יהי רצון

 

נוהגים לאכול  כרישה ולומר:

יְהִי רָצוֹן מִלְפָנֶיךָ ה' אֱלֹ קֵינוּ ואלֹ קֵי אֲבוֹתינוּ,

שייכרתו אויבינו ושונאינו וכל מבקשי רעתנו                                      ועונים: אמן, כן יהי רצון

 

נוהגים לאכול  סלק ולומר:

יְהִי רָצוֹן מִלְפָנֶיךָ ה' אֱלֹ קֵינוּ ואלֹ קֵי אֲבוֹתינוּ,

שיסתלקו עֲווֹנוֹתֵינוּ.                                                                            ועונים: אמן, כן יהי רצון

 

נוהגים לאכול  גזר ולומר:

יְהִי רָצוֹן מִלְפָנֶיךָ ה' אֱלֹ קֵינוּ ואלֹ קֵי אֲבוֹתינוּ,

שְתַּעֲבִיר רֹע גְזרַ דִיננֵוּ ותִּגְזֹר עָלֵינוּ שָנהָ טוֹבָה                                        ועונים: אמן, כן יהי רצון

 

נוהגים לאכול  דגים ולומר:

יהי רצון מלפניך ה' אלוקינו ואלוקי אבותינו

שֶנִפְרֶה וְנִרְבֶה כַדָגִים                                                                           ועונים: אמן, כן יהי רצון

 

נוהגים לאכול  ראש בהמה (לשון) ולומר:

יְהִי רָצוֹן מִלְפָנֶיךָ ה' אֱלֹ קֵינוּ ואלֹ קֵי אֲבוֹתינוּ,

שֶנִהְיֶה לְרֹאש וְלֹא לְזָנָב                                                                       ועונים: אמן, כן יהי רצון

 

שנה טובה