תפריט לערה"ש

תפריט לערה"ש תש"ע (7 סועדים)

שנה טובה